soi cầu thống kê xsmb ngày 12-07-2016
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 12/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
70 16 ngày
60 14 ngày
04 10 ngày
78 9 ngày
14 8 ngày
24 8 ngày
38 8 ngày
27 7 ngày
69 7 ngày
19 6 ngày
21 6 ngày
34 6 ngày
46 6 ngày
93 6 ngày
13 5 ngày
42 5 ngày
48 5 ngày
83 5 ngày
89 5 ngày
91 5 ngày
98 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
17 17 lần
71 16 lần
30 14 lần
90 13 lần
32 12 lần
33 12 lần
40 12 lần
61 12 lần
87 12 lần
14 11 lần
57 11 lần
59 11 lần
83 11 lần
96 11 lần
18 10 lần
23 10 lần
39 10 lần
41 10 lần
43 10 lần
46 10 lần
51 10 lần
58 10 lần
62 10 lần
64 10 lần
69 10 lần
75 10 lần
82 10 lần
94 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 70 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 10/12/2013 đến 08/01/2014)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 419 ngày
26 412 ngày
74 342 ngày
49 320 ngày
03 305 ngày
08 274 ngày
55 273 ngày
13 265 ngày
69 259 ngày
59 258 ngày
70 248 ngày
45 242 ngày
46 222 ngày
63 216 ngày
12 205 ngày
79 204 ngày
60 202 ngày
68 200 ngày
28 192 ngày
72 179 ngày
14 177 ngày
77 174 ngày
01 162 ngày
62 148 ngày
65 139 ngày
76 138 ngày
33 133 ngày
67 131 ngày
11 128 ngày
85 126 ngày