soi cầu thống kê xsmb ngày 08-07-2016
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
56 16 ngày
70 12 ngày
88 12 ngày
47 11 ngày
60 10 ngày
26 9 ngày
75 9 ngày
29 7 ngày
84 7 ngày
00 6 ngày
04 6 ngày
12 6 ngày
43 6 ngày
49 6 ngày
54 6 ngày
78 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
17 20 lần
30 13 lần
61 13 lần
90 13 lần
14 12 lần
33 12 lần
39 12 lần
57 12 lần
62 12 lần
69 12 lần
71 12 lần
18 11 lần
32 11 lần
40 11 lần
41 11 lần
46 11 lần
60 11 lần
75 11 lần
83 11 lần
87 11 lần
91 11 lần
07 10 lần
13 10 lần
23 10 lần
59 10 lần
70 10 lần
82 10 lần
96 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 56 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 07/02/2011 đến 01/03/2011) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 415 ngày
26 408 ngày
74 338 ngày
49 316 ngày
03 301 ngày
08 270 ngày
55 269 ngày
13 261 ngày
69 255 ngày
59 254 ngày
70 244 ngày
45 238 ngày
46 218 ngày
63 212 ngày
12 201 ngày
79 200 ngày
60 198 ngày
68 196 ngày
28 188 ngày
72 175 ngày
14 173 ngày
77 170 ngày
01 158 ngày
62 144 ngày
43 139 ngày
65 135 ngày
76 134 ngày
33 129 ngày
67 127 ngày