soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 13-07-2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 13/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
70 17 ngày
60 15 ngày
04 11 ngày
14 9 ngày
24 9 ngày
38 9 ngày
27 8 ngày
69 8 ngày
19 7 ngày
21 7 ngày
34 7 ngày
46 7 ngày
93 7 ngày
13 6 ngày
42 6 ngày
48 6 ngày
83 6 ngày
89 6 ngày
91 6 ngày
98 6 ngày
06 5 ngày
07 5 ngày
35 5 ngày
61 5 ngày
67 5 ngày
72 5 ngày
80 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
17 18 lần
71 16 lần
30 14 lần
32 13 lần
87 13 lần
33 12 lần
40 12 lần
57 12 lần
59 12 lần
14 11 lần
61 11 lần
78 11 lần
83 11 lần
90 11 lần
96 11 lần
18 10 lần
23 10 lần
39 10 lần
46 10 lần
51 10 lần
52 10 lần
58 10 lần
62 10 lần
69 10 lần
94 10 lần
97 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 70 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 10/12/2013 đến 08/01/2014)
Cặp số 60 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 420 ngày
26 413 ngày
74 343 ngày
49 321 ngày
03 306 ngày
08 275 ngày
55 274 ngày
13 266 ngày
69 260 ngày
59 259 ngày
70 249 ngày
45 243 ngày
46 223 ngày
63 217 ngày
12 206 ngày
79 205 ngày
60 203 ngày
68 201 ngày
28 193 ngày
72 180 ngày
14 178 ngày
77 175 ngày
01 163 ngày
62 149 ngày
65 140 ngày
76 139 ngày
33 134 ngày
67 132 ngày
85 127 ngày