soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 14-07-2016
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 14/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
70 18 ngày
60 16 ngày
04 12 ngày
14 10 ngày
38 10 ngày
69 9 ngày
19 8 ngày
21 8 ngày
34 8 ngày
93 8 ngày
13 7 ngày
42 7 ngày
48 7 ngày
83 7 ngày
89 7 ngày
91 7 ngày
98 7 ngày
06 6 ngày
35 6 ngày
61 6 ngày
67 6 ngày
72 6 ngày
80 6 ngày
09 5 ngày
47 5 ngày
75 5 ngày
99 5 ngày
SOI CẦU Lotto ra nhiều trong tháng qua:
17 16 lần
30 16 lần
71 14 lần
87 14 lần
32 13 lần
40 13 lần
90 13 lần
33 12 lần
57 12 lần
59 12 lần
14 11 lần
23 11 lần
46 11 lần
52 11 lần
61 11 lần
78 11 lần
83 11 lần
07 10 lần
18 10 lần
26 10 lần
36 10 lần
41 10 lần
51 10 lần
58 10 lần
62 10 lần
79 10 lần
94 10 lần
96 10 lần
97 10 lần
 SOI CẦU MB Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 70 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 10/12/2013 đến 08/01/2014)
Cặp số 60 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Đặc biệt lâu chưa ra:
99 421 ngày
26 414 ngày
74 344 ngày
49 322 ngày
03 307 ngày
08 276 ngày
55 275 ngày
13 267 ngày
69 261 ngày
59 260 ngày
70 250 ngày
45 244 ngày
46 224 ngày
63 218 ngày
12 207 ngày
79 206 ngày
60 204 ngày
68 202 ngày
28 194 ngày
72 181 ngày
14 179 ngày
77 176 ngày
01 164 ngày
62 150 ngày
65 141 ngày
76 140 ngày
33 135 ngày
67 133 ngày
85 128 ngày