soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 15-07-2016
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 15/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
60 17 ngày
04 13 ngày
14 11 ngày
38 11 ngày
69 10 ngày
19 9 ngày
21 9 ngày
34 9 ngày
93 9 ngày
42 8 ngày
48 8 ngày
83 8 ngày
89 8 ngày
06 7 ngày
35 7 ngày
61 7 ngày
67 7 ngày
72 7 ngày
80 7 ngày
09 6 ngày
47 6 ngày
02 5 ngày
25 5 ngày
39 5 ngày
 Soi cầu lotto ra nhiều trong tháng qua:
17 16 lần
30 15 lần
71 14 lần
40 13 lần
87 13 lần
90 13 lần
33 12 lần
46 12 lần
59 12 lần
94 12 lần
14 11 lần
23 11 lần
32 11 lần
57 11 lần
62 11 lần
83 11 lần
18 10 lần
36 10 lần
41 10 lần
51 10 lần
52 10 lần
64 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
96 10 lần
Soi cau mien bac Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 60 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Soi cau mb đặc biệt lâu chưa ra:
99 422 ngày
26 415 ngày
74 345 ngày
49 323 ngày
03 308 ngày
08 277 ngày
55 276 ngày
13 268 ngày
69 262 ngày
59 261 ngày
70 251 ngày
45 245 ngày
46 225 ngày
63 219 ngày
12 208 ngày
79 207 ngày
60 205 ngày
68 203 ngày
28 195 ngày
72 182 ngày
14 180 ngày
77 177 ngày
01 165 ngày
62 151 ngày
65 142 ngày
76 141 ngày
33 136 ngày
67 134 ngày
85 129 ngày