soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 16-07-2016
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 16/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
60 18 ngày
04 14 ngày
14 12 ngày
38 12 ngày
69 11 ngày
19 10 ngày
21 10 ngày
34 10 ngày
93 10 ngày
42 9 ngày
48 9 ngày
83 9 ngày
89 9 ngày
06 8 ngày
35 8 ngày
67 8 ngày
09 7 ngày
02 6 ngày
25 6 ngày
43 5 ngày
53 5 ngày
58 5 ngày
63 5 ngày
71 5 ngày
81 5 ngày
97 5 ngày
Soi cau lotto ra nhiều trong tháng qua:
17 16 lần
30 15 lần
71 14 lần
87 14 lần
33 13 lần
40 13 lần
90 13 lần
46 12 lần
59 12 lần
14 11 lần
23 11 lần
62 11 lần
94 11 lần
18 10 lần
22 10 lần
28 10 lần
32 10 lần
36 10 lần
39 10 lần
41 10 lần
52 10 lần
57 10 lần
61 10 lần
64 10 lần
79 10 lần
84 10 lần
96 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 60 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012)

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 423 ngày
26 416 ngày
74 346 ngày
49 324 ngày
03 309 ngày
08 278 ngày
55 277 ngày
13 269 ngày
69 263 ngày
59 262 ngày
45 246 ngày
46 226 ngày
63 220 ngày
12 209 ngày
79 208 ngày
60 206 ngày
68 204 ngày
28 196 ngày
72 183 ngày
14 181 ngày
77 178 ngày
01 166 ngày
62 152 ngày
65 143 ngày
76 142 ngày
33 137 ngày
67 135 ngày
85 130 ngày