soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 17-07-2016
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 17/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 13 ngày
38 13 ngày
69 12 ngày
19 11 ngày
21 11 ngày
34 11 ngày
93 11 ngày
42 10 ngày
48 10 ngày
83 10 ngày
35 9 ngày
09 8 ngày
02 7 ngày
25 7 ngày
43 6 ngày
58 6 ngày
63 6 ngày
81 6 ngày
97 6 ngày
18 5 ngày
66 5 ngày
68 5 ngày
82 5 ngày
85 5 ngày
86 5 ngày
96 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
17 16 lần
30 15 lần
71 15 lần
87 14 lần
40 13 lần
33 12 lần
46 12 lần
59 12 lần
61 12 lần
90 12 lần
14 11 lần
57 11 lần
62 11 lần
79 11 lần
00 10 lần
03 10 lần
22 10 lần
23 10 lần
26 10 lần
28 10 lần
32 10 lần
36 10 lần
39 10 lần
52 10 lần
70 10 lần
78 10 lần
84 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 14 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 28/11/2009 đến 21/12/2009)
Cặp số 38 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 04/08/2012 đến 25/08/2012)
Cặp số 69 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 424 ngày
26 417 ngày
74 347 ngày
49 325 ngày
03 310 ngày
08 279 ngày
55 278 ngày
13 270 ngày
69 264 ngày
59 263 ngày
45 247 ngày
46 227 ngày
63 221 ngày
12 210 ngày
79 209 ngày
60 207 ngày
68 205 ngày
28 197 ngày
72 184 ngày
14 182 ngày
77 179 ngày
01 167 ngày
62 153 ngày
65 144 ngày
76 143 ngày
33 138 ngày
67 136 ngày
85 131 ngày
00 125 ngày