soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 18-07-2016
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 18/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
14 14 ngày
38 14 ngày
69 13 ngày
19 12 ngày
34 12 ngày
93 12 ngày
42 11 ngày
48 11 ngày
83 11 ngày
02 8 ngày
25 8 ngày
43 7 ngày
58 7 ngày
63 7 ngày
97 7 ngày
18 6 ngày
68 6 ngày
85 6 ngày
86 6 ngày
96 6 ngày
11 5 ngày
17 5 ngày
32 5 ngày
59 5 ngày
95 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
71 16 lần
30 15 lần
87 15 lần
17 12 lần
33 12 lần
40 12 lần
46 12 lần
61 12 lần
90 12 lần
03 11 lần
14 11 lần
52 11 lần
57 11 lần
78 11 lần
79 11 lần
00 10 lần
22 10 lần
23 10 lần
26 10 lần
28 10 lần
32 10 lần
39 10 lần
59 10 lần
70 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 14 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 28/11/2009 đến 21/12/2009)
Cặp số 38 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 04/08/2012 đến 25/08/2012)
Cặp số 69 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 425 ngày
26 418 ngày
74 348 ngày
49 326 ngày
08 280 ngày
55 279 ngày
13 271 ngày
69 265 ngày
59 264 ngày
45 248 ngày
46 228 ngày
63 222 ngày
12 211 ngày
79 210 ngày
60 208 ngày
68 206 ngày
28 198 ngày
72 185 ngày
14 183 ngày
77 180 ngày
01 168 ngày
62 154 ngày
65 145 ngày
76 144 ngày
33 139 ngày
67 137 ngày
85 132 ngày
00 126 ngày