THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 19/07/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
38 15 ngày
69 14 ngày
34 13 ngày
93 13 ngày
42 12 ngày
48 12 ngày
83 12 ngày
02 9 ngày
25 9 ngày
58 8 ngày
63 8 ngày
68 7 ngày
86 7 ngày
11 6 ngày
17 6 ngày
59 6 ngày
95 6 ngày
05 5 ngày
07 5 ngày
36 5 ngày
41 5 ngày
44 5 ngày
49 5 ngày
51 5 ngày
88 5 ngày
90 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
71 16 lần
30 15 lần
87 14 lần
33 13 lần
03 12 lần
17 12 lần
61 12 lần
90 12 lần
00 11 lần
14 11 lần
23 11 lần
32 11 lần
40 11 lần
46 11 lần
52 11 lần
57 11 lần
70 11 lần
78 11 lần
79 11 lần
28 10 lần
43 10 lần
55 10 lần
94 10 lần
96 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 38 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 04/08/2012 đến 25/08/2012)
Cặp số 69 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 426 ngày
26 419 ngày
74 349 ngày
49 327 ngày
08 281 ngày
55 280 ngày
13 272 ngày
69 266 ngày
59 265 ngày
45 249 ngày
46 229 ngày
63 223 ngày
12 212 ngày
79 211 ngày
60 209 ngày
68 207 ngày
28 199 ngày
72 186 ngày
14 184 ngày
77 181 ngày
01 169 ngày
62 155 ngày
65 146 ngày
76 145 ngày
33 140 ngày
67 138 ngày
85 133 ngày
00 127 ngày
16 125 ngày